Banyak di antara kita merasa keberatan bila orang lain mendapatkan hal sama dengan yang kita peroleh. Seseorang yang bertapa agar mendapatkan kekayaan atau kesejahteraan. Ada kecendrungan dalam diri seseorang sifat iri hati.